IJMUIDEN - De gemeente gaat het Pleiadenplantsoen, aan de entreezijde van basisschool De Pleiaden, opnieuw inrichten. De huidige inrichting van de weg past namelijk niet bij het karakter van de straat. Daarnaast wil de gemeente maatregelen treffen om de veiligheid rondom de basisschool te vergroten. Bij de herinrichting wordt het oude riool ook gelijk vervangen.

Inloop
Wij nodigen belangstellenden uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 19 juli a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in de aula van basisschool De Pleiaden. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Inspraak
Schriftelijke reacties kunnen tot 23 augustus 2018 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl (link stuurt een e-mail) o.v.v. 'Inspraak herinrichting Pleiadenplantsoen’.