VELSEN - Velsen lokaal en D66Velsen stellen samen voor Hans Romeyn als informateur aan te stellen.


In Velsen is het gebruikelijk dat de grootste partij het voortouw neemt in de informatiefase. Tijdens de informatiefase wordt door de politieke partijen de mogelijkheden verkend om tot samenwerking te komen voor de komende 4 jaar. Velsen Lokaal heeft besloten om op basis van de uitslag de informatiefase gezamenlijk op te pakken met D66Velsen. Velsen Lokaal heeft als motto “samen verder bouwen aan Velsen” en wil dat graag direct waar maken. Vanuit dit oogpunt leggen de partijen een procesvoorstel voor aan de gemeenteraad.

Hans Romeyn informateur

Velsen Lokaal en D66Velsen stellen de gemeenteraad voor om Hans Romeyn aan te stellen als informateur. Hans Romeyn is 16 jaar burgemeester geweest in Heiloo en is ook wethouder geweest in Velsen. Hierdoor kent hij de situatie in Velsen goed. De informerende partijen hebben veel vertrouwen in de kundigheid en onafhankelijkheid van Hans Romeyn. Hij zal onderzoeken of er wederom mogelijkheden liggen om te komen tot een raadsakkoord of raadsprogramma en op welke thema’s deze mogelijkheden liggen. De lessen van de afgelopen periode zullen hierin meegenomen worden. De informateur zal de komende tijd gesprekken voeren met alle partijen, ondersteund door de griffier.

Op basis van gelijkwaardigheid

Bram Diepstraten verduidelijkt dat de informateur onafhankelijk zal werken en op basis van gelijkwaardigheid van alle partijen. 'Velsen Lokaal wil graag weer werken met een raadsakkoord en kiest er daarom bewust voor om geen centrale rol te pakken in de informerende fase. In een raadsakkoord werken alle partijen op basis van gelijkwaardigheid, wij vinden het daarom logisch om de informatiefase ook op deze manier te werken. Wij zijn blij met D66Velsen een partner te hebben gevonden die op dezelfde manier wil werken en hopen dat de rest van de gemeenteraad de handschoen samen met ons wil oppakken'.

Samen

Sander Smeets laat weten blij te zijn met het gekozen proces. 'D66Velsen is dankbaar richting Velsen Lokaal voor het vertrouwen dit proces samen op te pakken. Wij hebben een gedeelde visie de gemeenteraad een sterke(re) positie te geven als vertegenwoordiger van de belangen van de inwoners en willen dit in de informatiefase direct laten zien. Wij hopen dat de informatiefase leidt tot de basis van een raadsprogramma dat een stevig fundament legt voor de komende periode'.

In opdracht van gemeenteraad

Hans Romeyn laat weten zich vereerd te voelen dat hij voorgesteld wordt als informateur en zin heeft om zijn opdracht uit te voeren. 'Ik dank Velsen Lokaal en D66Velsen voor het in mij gestelde vertrouwen en zie de rol als informateur als een grote eer. Ik zal in opdracht van de gehele gemeenteraad gaan werken en kijk uit naar de gesprekken de komende tijd'. Hans Romeyn beoogt een eerste verslag gereed te hebben op 14 april, ter bespreking voor de gemeenteraad van 21 april.