IJMUIDEN - Op donderdag 5 juli heeft de gemeenteraad Velsen ingestemd met het Raadsakkoord Samenspel. In dit raadsakkoord staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad het over eens is om de komende raadsperiode mee aan de slag te gaan.

Raadsakkoord Samenspel
De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de thema’s samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt.Daarnaast bevat het raadsakkoord spelregels over de wijze waarop de raadsleden met elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe de raad de samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven.

Dit zijn de thema’s
Wonen en de woningbouwopgave, Leefbaarheid en veiligheid, Klimaat en milieu, Mobiliteit en bereikbaarheid, Ondernemend en duurzaam, Arbeidsmarkt werk en Inkomen, Vitaal en sociaal, Onderwijsklimaat, Kunst, cultuur en recreatie en Regionale samenwerking.

Samenspel raad met samenleving
De thema’s zijn tijdens de drukbezochte stakeholdersbijeenkomst op 20 juni uitvoerig besproken. De voorzitter van de werkgroep raadslid Robert van Koten geeft aan: “ Veel van de input van de stakeholdersbijeenkomst is meegenomen in het raadsakkoord en vertaalt naar maatschappelijke opgaven. De komende jaren zal de raad vaker bijeenkomsten organiseren met de samenleving. Er is ook afgesproken om jaarlijks het raadsakkoord met de samenleving te bespreken. Eventuele bijstellingen zijn dan mogelijk.”

Het is aan het college van burgemeester en wethouders om de maatschappelijke opgaven uit dit Raadsakkoord Samenspel te vertalen naar een collegeprogramma. Dit programma beschrijft op welke wijze het college de maatschappelijke opgaven op gaat pakken en welke resultaten zij daarbij verwachten.