VELSEN - In het najaar start de Gemeente Velsen met een nieuw Masterplan Onderwijshuisvesting. Na een eerste verkennend overleg met de gemeenteraad wordt samen met de schoolbesturen het nieuwe Masterplan opgesteld waarin een integrale afweging wordt gemaakt over de toekomst van alle schoolgebouwen in de gemeente Velsen.

Spoedaanvragen
Het college heeft vandaag een besluit genomen over twee spoedaanvragen van de besturen van de st. Atlant en van de st. Fedra. Het betreft aanvragen ingediend voor renovatie, vervangende nieuwbouw voor basisscholen De Beekvliet I en III en de Hoeksteen aan de Weid in Velserbroek en de Toermalijn in Driehuis. De aanvragen zijn getoetst aan de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen. Het college heeft besloten de aanvragen af te wijzen omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015. Er is geen sprake van een calamiteit waardoor de voortgang van het onderwijs op de scholen in het geding is. Uit de door de besturen overgelegde inspectierapporten blijkt dat o.a. het binnenklimaat van de gebouwen verre van optimaal is, de gebouwen niet energiezuinig zijn en onderwijskundig gedateerd. Dit betreft echter voorzieningen die voor rekening van het schoolbestuur komen.

Contact met schoolbesturen
Wethouder Steijn heeft deze, voor de scholen en de besturen teleurstellende, boodschap op 11 april in een bestuurlijk overleg met beide schoolbesturen gedeeld. Overigens heeft de Gemeente Velsen reeds in juni 2018 aan beide besturen geld beschikbaar gesteld voor renovatie en/of het treffen van duurzaamheidsmaatregelen etc. uit te kunnen voeren aan de schoolgebouwen van de Beekvliet en de Hoeksteen in Velserbroek.