VELSEN/IJMUIDEN - De gemeente Velsen gaat samenwerken met SRO. Het gaat hierbij om het beheer en de exploitatie van alle binnen- en buitensportaccommodaties in Velsen, inclusief zwembad De Heerenduinen. Ook de activiteiten van sportstimulering van Sportloket Velsen worden in de nieuwe BV ondergebracht. Donderdag 8 december zijn alle documenten ondertekend door burgemeester Frank Dales en directeur SRO Marjon van Vilsteren. De samenwerking gaat per 1 januari 2023 van start. Gemeente en SRO richten hiertoe een nieuwe BV op: SRO Velsen BV. De activiteiten blijven onder de naam van Sportloket Velsen plaatsvinden

Expertise binnenhalen

Directeur Marjon van Vilsteren van SRO: “Wij kijken enorm uit naar onze samenwerking met gemeente Velsen. We zien dat gemeenten tegenwoordig steeds meer zoeken naar een samenwerking voor het beheren en exploiteren van gemeentelijk vastgoed. Een manier waarbij zij alle expertise binnenhalen, flexibel kunnen meebewegen en bestuurlijke invloed behouden. Hierdoor kunnen gemeenten een meer zakelijke bedrijfsvoering realiseren dan voorheen, zonder invloed te verliezen. Doordat in Velsen ook een aantal medewerkers sportstimulering meegaan naar SRO Velsen BV zien wij mogelijkheden om in samenwerking met de buurtsportcoaches in Amersfoort, de maatschappelijke meerwaarde van het sportaanbod in Velsen te vergroten.”

‘Eén beheerder en één aanspreekpunt’

Binnen de gemeente Velsen wordt er al geruime tijd nagedacht over de best passende beheer- en exploitatievorm voor de gemeentelijke sportaccommodaties. Burgemeester Frank Dales: “Onze inwoners en organisaties krijgen te maken met één beheerder en één aanspreekpunt voor de verhuur van onze sportaccommodaties. De samenwerking biedt schaalvoordelen, zoals efficiëntere inzet van sportfaciliteiten en gezamenlijke inkoop. Uitgangspunt blijft dat Velsense gebruikers tevreden zijn en dat de sportvoorzieningen optimaal gebruikt worden. De gemeente blijft daarbij gaan over de tarieven, zoals hiervoor ook het geval was.”

Samenwerking SRO met andere gemeenten

Ook het proces vooraf draagt bij aan het succes van een samenwerking. Beide partijen leren elkaar kennen, bouwen vertrouwen op en tegen de tijd dat de joint venture wordt opgericht is er een goede basis gelegd voor een succesvolle samenwerking. De gemeenten Zeist, Zandvoort, De Bilt en Huizen hebben inmiddels ervaring met deze vorm van publiek-publieke samenwerking. In al die gemeenten worden taken uitgevoerd op het gebied van het beheren en exploiteren van gemeentelijk (sport)vastgoed.

‘Sneller inspelen op veranderingen’

Van Vilsteren: “Met deze vorm van publiek-publieke samenwerking creëer je optimale invloed en biedt SRO maximale transparantie. Je kan als gemeente veel sneller en adequater inspelen op veranderingen. In plaats van gebonden te zijn aan een langlopend contract (vaak 10 jaar) waarin alle afspraken zijn vastgetimmerd, kunnen afspraken in een joint venture jaarlijks – of zo vaak als nodig – in onderling overleg geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.”