IJMUIDEN - Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland. Nieuwe vluchtelingen zijn acuut op zoek naar een veilige plek en dat vraagt om creativiteit. Door de oorlog in Oekraïne blijft er een enorme toestroom komen van vluchtelingen naar West-Europa. Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd tijdelijke opvangplekken te organiseren, ook als dit in strijd is met het bestemmingsplan. Het college besluit hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe te staan.

Het college besluit onder voorwaarden toe te staan dat de panden aan de Fahrenheitstraat nummer 39 en Heidestraat nummer 47 in IJmuiden, tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Het betreffen twee kleinschalige opvang locaties. Beide locaties staan leeg en zijn sinds 10 november geschikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Aan de Fahrenheitstraat 39 (in het parochiehuis van de Ichthuskerk) gaat het om een opvang één familie (9 tot maximaal 12 personen). Deze locatie kan gebruikt worden als noodopvang voor een termijn van 1 jaar.

Aan de Heidestraat 47 gaat het om een opvang van één familie (maximaal 8 personen). Deze locatie kan gebruikt worden als noodopvang voor een termijn van 2 jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit:
Gemeente Velsen - afdeling VTH, Toezicht en Handhaving
Telefoonnummer 14 0255 of e-mailadres wabotoezicht@velsen.nl.

Tegen een gedoogbesluit staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Tegen het besluit op een dergelijk handhavingsverzoek kunt u wel in bezwaar/beroep gaan.