ALKMAAR - In het kader van de verdere verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen gaat de gemeente Nijntjetegels aanbrengen bij een aantal zebrapaden in de directe nabijheid van basisscholen. De onthulling van het eerste aangebrachte exemplaar door de wethouder Bram Diepstraten samen met de leerlingenraad van basisschool De Origon vormt de start van deze actie.

Aanleiding tot deze actie is een brief die de leerlingenraad had gestuurd over de onveiligheid van het zebrapad. Het is goed dat zij zich daar bewust van zijn. Een zebrapad is, in tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, van zichzelf immers nooit veilig. Bij elke wegoversteek moet je immers eerst zeker weten dat je veilig kunt oversteken. Dat is bij een zebrapad niet anders dan bij een gewone oversteek. Een zebrapad maakt het oversteken alleen wat makkelijker, omdat een voertuigbestuurder voor je behoort te stoppen volgens de regels. Daar moet hij overigens wel genoeg gelegenheid voor hebben.

Als oversteker zie je een voertuig meestal vroegtijdig naderen. Je kunt er echter niet zondermeer vanuit gaan dat een bestuurder in de gaten heeft dat er iemand wil oversteken. Een bestuurder kan (in gedachten) afgeleid zijn door ander verkeer, of gehinderd worden in zicht door een laagstaande zon, regen, obstakels. Bovendien heeft een bestuurder tijd en aandacht nodig om juist te reageren en om zijn voertuig nog (op normale wijze) tot stilstand te kunnen brengen. Voorzichtigheid bij het oversteken blijft dus altijd heel belangrijk. Het gekke is dat mensen beter opletten als zij een situatie onveilig vinden. Dat betekent ook dat een situatie die veilig wordt gevonden, door allerlei extra toeters en bellen, juist tot meer ongelukken kan leiden.

Volwassenen geven, wellicht onbewust, te vaak een slecht voorbeeld voor kinderen. Niet zelden stappen volwassenen de weg op om naderend rijverkeer min of meer te dwingen tot stoppen, desnoods via een noodstop. Onverstandig, want als kwetsbare voetganger win je het niet van een motorvoertuig als die niet op tijd kan stoppen. Deze manier van oversteken is vooral ook een verkeerde voorbeeld dat kinderen helaas onbewust volgen.

Een volwassene kan enigszins inschatten wat een bestuurder doet. Kinderen missen dat overzicht en de ervaring nog. Een kind heeft ook niet in de gaten dat een volwassene die de weg oploopt al veel beter en eerder heeft gezien of er iets aankomt. Kinderen krijgen daardoor vaak als voorbeeld mee dat ze zo de weg op kunnen lopen.

De Nijntjetegel legt kort en krachtig uit wat je moet doen voor een veilige oversteek. De tegel moet bijdragen aan het bewustzijn, ook bij volwassenen. Stop als ouder altijd bij de stoeprand, laat merken dat je kijkt, of laat een kind kijken en oordelen! Geef hen de tijd, omdat zij nog moeite hebben met inschatten van snelheid en remweglengte. Veel oefenen helpt.