VELSEN - Zwerfafval, los afval op straat en bladeren van de bomen. Elke dag gaat HVC op pad met de veegwagen om de straten schoon te vegen. Sinds kort is dat met een grote elektrische veegwagen om de straten duurzaam schoon te houden. Elektrische voertuigen verminderen de uitstoot van fijnstof en zijn geluidsarm. Wethouder Marianne Steijn had de eer om de nieuwe elektrische veegwagen te testen in Velsen-Zuid. Het is de ambitie van HVC om het hele wagenpark elektrisch te maken.


Belangrijke vervolgstap

“Met afvalinzameling zetten we al een aantal elektrische inzamelvoertuigen in. Het beleid dat we nu voeren is verduurzaming van ons wagenpark. Zo’n 15 procent van ons wagenpark is nu elektrisch en dat willen we, waar het kan, naar 100 procent brengen. Daarom zijn we er ook trots op dat we nu een elektrische veegwagen in Velsen hebben rondrijden”, zegt HVC directeur Gertjan de Waard.

Duurzaam Velsen

Wethouder Marianne Steijn: “Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Dit betekent dat we in 2030 55% minder CO2 moeten uitstoten in Velsen. Één van de maatregelen die we hiervoor moeten nemen is het verduurzamen van vervoer. We zijn blij dat HVC, onze partner in afvalinzameling, beheer openbare ruimte investeert in duurzaamheid met deze elektrische veegwagen. Dit is weer een goede stap naar een duurzaam Velsen!”

Beheer openbare ruimte

Veegwagens worden ingezet als onderdeel van het beheer van openbare ruimte. Het doel is het schoonhouden van de openbare ruimte in de gemeente Velsen door het weghalen van afval en bladeren op straat. Dat kan met de inzet van zowel grote als kleine veegwagens, maar gebeurt ook door het handmatig vegen. Bij het beheer wordt door HVC steeds gekeken naar de meest duurzame en effectieve methoden voor het schoonhouden. HVC heeft kleine elektrische veegwagens in bestelling staan.