VELSEN - Vanwege de coronapandemie zal Sinterklaas dit jaar niet op grootse wijze in Velsen ingehaald worden. Na een constructief overleg met burgemeester Dales hebben de intocht comités van IJmuiden, Driehuis, Velsen-Noord en Velserbroek hiertoe besloten. Het was een moeilijk besluit, want natuurlijk zou de intocht van Sint voor alle comités en de kinderen in Velsen het hoogtepunt van het jaar zijn.


Sinterklaasintochten brengen in Velsen altijd grote aantallen mensen op de been. In het overleg met de burgemeester brachten de comités naar voren dat dit voor hen een zorgpunt is. Het handhaven van de coronamaatregelen blijkt niet mogelijk voor een evenement van deze omvang. Niemand wil dat een intocht later te boek komt te staan als een evenement waardoor veel besmettingen zijn ontstaan.


Burgemeester Dales over de beslissing . “Ik zie de uitdaging voor hen om dit coronaveilig te organiseren. Daarom waardeer en ondersteun ik dat de comités deze keuze hebben gemaakt.”


In het overleg heeft de burgemeester ook aandacht gevraagd voor het uiterlijk van Piet. Hierbij gaf hij aan dat de gemeente dat uiterlijk niet bepaalt. Wel merkte hij op dat: “Sinterklaas als kinderfeest een Nederlandse traditie is, die zich aanpast aan maatschappelijke ontwikkelingen.” De aanwezige comités gaven aan ook oog te hebben voor die maatschappelijke ontwikkelingen. Zij beraden zich er op hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan.