VELSEN - Bij een goede dienstverlening gaat het niet alleen om het leveren van een paspoort of een uitkering. Het gaat om alle contacten die de gemeente met de inwoners heeft. Dus bijvoorbeeld ook om hoe de gemeente meldingen afhandelt en hoe ze inwoners betrekt bij beleidsontwikkeling. Maar ook om de manier waarop de gemeente bewonersinitiatieven ondersteunt. In de meeste gevallen gaat dit prima, maar het verloopt nog niet altijd optimaal.

Om de dienstverlening te verbeteren werkt de gemeente met een Leidraad Dienstverlening. Hierin staan aandachtspunten voor medewerkers om ervoor te zorgen dat Velsenaren zich welkom, gezien, gehoord en geholpen voelen. Dienstverlening is namelijk mensenwerk. De gemeente wil hierbij toegankelijk zijn, altijd en voor iedereen.

Een paar van de aandachtspunten uit de Leidraad Dienstverlening:

Persoonlijk en dichtbij

De gemeentelijke dienstverlening is dicht bij mensen georganiseerd en maakt gebruik van alle mogelijke kanalen. Zowel digitaal als in gesprek, bijvoorbeeld in buurten en wijken, bij mensen aan tafel thuis en op social media.

Samen

De tijd dat de gemeente wist wat goed is voor de burger, is voorbij. De gemeente beseft dat het niet het monopolie op kennis heeft. Samenwerken is het vertrekpunt, waarbij vertrouwen belangrijk is.

Gezond verstand

De gemeente moet zich houden aan wet- en regelgeving, beleidskaders en afspraken met andere overheden of instanties. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet samengaat of zelfs tegenstrijdig is. In deze situaties geldt er nog altijd zoiets als gezond verstand.