IJMUIDEN - Vandaag is de Tweede Kamer door de minister geïnformeerd dat de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden aanzienlijke vertraging oploopt. Dit betekent dat onze inwoners die bij het sluizencomplex wonen langer overlast gaan ervaren door geluid en de bouw dan eerder afgesproken.

Opnieuw een tegenvaller
De gemeente is opnieuw teleurgesteld over deze tweede tegenvaller in het bouwproces. Eind maart werd het college onaangenaam verrast door de afsluiting van de sluizenroute voor alle verkeer. Nu worden we binnen korte tijd opnieuw geconfronteerd met slecht nieuws voor onze inwoners. “We zijn heel blij met deze mooie sluis van wereldformaat in onze gemeente. Dit betekent niet dat we niet kritisch zijn op het proces en zeker als het onze inwoners in negatieve zin raakt. We hebben Rijkswaterstaat met een bezwaarschrift en in overleggen laten weten not amused te zijn over de afsluiting van de sluizenroute. Zowel de vertraging als het dicht gaan van de sluizenroute leiden tot veel ongemak bij inwoners. We blijven bij Rijkswaterstaat aandringen op maatregelen om het leed voor omwonenden en weggebruikers van de sluizenroute te verzachten”, aldus wethouder Bram Diepstraten (mobiliteit en verkeer).

Rijkswaterstaat garandeert dat de vertraging geen invloed heeft op de periode van afsluiting van de sluizenroute. In april 2019 gaat de sluizenroute weer open voor verkeer.

Uiteindelijk zal de nieuwe zeesluis pas uiterlijk eind januari 2022 opgeleverd worden.