VELSEN - Begin december bezocht het college van burgemeester en wethouders het BRAK! Science Centre aan het Kennemermeer in IJmuiden. Vanuit dit Science Centre werken de gemeente Velsen, het Pieter Vermeulen Museum en Universiteit Leiden aan een programma van burgerwetenschap over natuur & milieu, klimaatverandering en zeespiegelstijging.

In het voorjaar van 2018 tekende de gemeente Velsen een overeenkomst met Universiteit Leiden. In de overeenkomst staan afspraken om BRAK! Science Centre te laten meedoen aan een internationaal netwerk van kleinschalige wetenschapscentra (science hubs). Hierin werken Velsen, het Pieter Vermeulen Museum en Universiteit Leiden (UL) samen aan een programma van burgerwetenschap over natuur en milieu, klimaatverandering en zeespiegelstijging.
In mei vond de officiële opening plaats.

Programma UL
Tijdens het bezoek vertelde Professor Pedro Russo van de universiteit van Leiden over het belang van citizens science en de ambitie van UL om science hubs te ontwikkelen in Nederland. BRAK! is de tweede science hub in Nederland die samenwerkt met UL. Ook vertelde hij over het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020, dat de belangrijkste maatschappelijke probleempunten wil aanpakken zoals klimaatverandering met onderzoek en innovatie.
Brak! kan hierin een interessante rol vervullen.

Eerste vraagstuk
Het eerste vraagstuk dat BRAK! Science Centre gaat onderzoeken, is de impact van ‘vergroening’ van onze gebouwen en omgeving, specifiek schoolgebouwen. Welke voordelen levert het ‘vergroenen’ van een schoolgebouw en een schoolplein op? Gedacht wordt een school in Velsen deels te ‘vergroenen’. Denk aan een groen dak en een groen schoolplein. Leerlingen en docenten gaan metingen doen naar bijvoorbeeld waterberging, biodiversiteit, luchtkwaliteit en de verzamelde data wordt samen met universiteit Leiden geanalyseerd.

Meer weten?
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten van BRAK! Science Centre? Kijk dan op brak.ijmuiden.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.

BRAK! IJmuiden
BRAK! IJmuiden is een initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met het Pieter Vermeulen Museum. Samen met andere geïnteresseerde partijen en partners groeit BRAK! stap voor stap uit tot een spraakmakend centrum in het hart van het nieuwe kustdorp IJmuiden aan Zee. Het is de toegangspoort tot IJmuiden aan Zee waar altijd informatie te vinden is over de natuur, het water, klimaat en de bedrijvigheid in de omgeving.