VELSEN - Afgelopen week heeft de Velsense burgemeester Frank Dales geprobeerd te voorkomen dat de Armeense Alina Kirakosyan en haar zoon Karo Nederland worden uitgezet. De inspanningen mochten niet baten en vandaag 11 mei 2018 gaan ze alsnog terug naar Armenië.

Op 4 mei j.l. zijn moeder en zoon aangehouden door de Dienst Vertrek & Terugkeer van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Burgemeester Frank Dales heeft kort daarna contact gezocht met het ministerie. Hij heeft onder andere zijn reactie gegeven op het ongepaste moment (4 mei/ dodenherdenking) waarop de moeder met haar zoon zijn opgehaald van hun verblijfplaats en zijn overgebracht naar Zeist om daar verder de uitzetting af te wachten.

Ook is een verzoek gestuurd aan de Staatssecretaris om het besluit tot uitzetting te heroverwegen. Vandaag 11 mei heeft het ministerie het verzoek afgewezen, waardoor de uitzetting is doorgezet. In de brief van het ministerie wordt aangegeven dat Karo ook op 1 juli 2018 niet zonder meer aan alle voorwaarden van de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (Kinderpardon) zou voldoen.

De burgemeester gaat in gesprek met de Vreemdelingenpolitie en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) om in de toekomst te voorkomen dat vergelijkbare situaties ontstaan. Ook met de familie Haasnoot gaat de burgemeester binnenkort in gesprek over de uitzetting van de mensen waarover zij zich hebben ontfermd.