VELSEN - De auto’s en voertuigen van gemeente Velsen die je regelmatig ziet in Velsen, rijden voortaan op biobrandstof. Hiermee zet gemeente Velsen een grote stap in het reduceren van hun CO2-uitstoot.

Gemeente Velsen heeft een mooie stap gemaakt in het verduurzamen van de eigen organisatie. Sinds begin maart rijden alle dieselvoertuigen van de buitendienst op de gemeentewerf niet meer op diesel, maar op het – een stuk milieuvriendelijkere – HVO100, een biobrandstof gemaakt uit plantaardig afval en olie. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. De buitendienst van de gemeente Velsen heeft hiervoor een eigen tankstation aangelegd.

Bestaande voertuigen over op biodiesel
Het wagenpark heeft de afgelopen jaren al een goede slag gemaakt wat betreft verduurzaming. Een groot deel van het wagenpark rijdt al elektrisch. Op de gemeentewerf zijn er echter nog steeds een aantal voertuigen nodig die rijden op diesel. Niet alle voertuigen zijn namelijk al geschikt om over te gaan op volledig elektrisch. Bij zware voertuigen zoals shovels zou je dan bijvoorbeeld heel vaak aan de laadpaal moeten staan. Ook kan er op dit moment niet genoeg stroom geleverd worden en zijn er wachttijden voor een verzwaring van het netwerk. Om toch de stap naar een duurzamere buitendienst te maken, dachten ze daarom na over een andere oplossing. Door alle bestaande voertuigen biobrandstof te laten tanken, hoeft de gemeente geen nieuwe voertuigen aan te schaffen. Dit is beter voor het milieu én het scheelt geld.

Duurzame impact
Op de gemeentewerf staat nu dus een eigen tankstation waar HVO100 uit de pomp komt. ‘Hiermee stoten we 90 tot 95% minder uit in vergelijking met normale diesel,’ geeft wethouder Duurzaamheid Jeroen Verwoort aan. ‘Dit heeft een positieve impact op ons eigen CO2-reductieplan.’ In het CO2-reductieplan staat de doelstelling om als gemeentelijke organisatie in 2025 70% van de CO2-uitstoot te reduceren, en om in 2030 CO2-neutraal zijn. ‘We vragen aan Velsenaren daar waar mogelijk te verduurzamen. Door op biobrandstof te gaan rijden, geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld om zo veel mogelijk CO2te reduceren.’

Er rijden nu ongeveer 20 voertuigen op HVO100. Dit zijn auto’s, maar ook tractoren, shovels, graafmachines en aggregaten. Door het nieuwe tankstation rijdt geen enkel voertuig van de buitendienst nog op diesel.