VELSEN - Afgelopen donderdag 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Velsen het stedenbouwkundig plan Hofgeest vastgesteld. Dat is goed nieuws want het brengt de bouw van 380 woningen in het aantrekkelijk nieuwe woongebied Hofgeest weer een stap dichterbij. De nieuwbouw in Hofgeest draagt bij aan onze ambitie om prettige, betaalbare en duurzame woningen in alle wijken van Velsen te realiseren. Voordat de bouw start moeten nog verschillende stappen genomen worden zoals het sluiten van een overeenkomst met ontwikkelaars, het verder uitwerken van de onderdelen van het plan en het maken van een nieuw bestemmingsplan.


Gelijktijdig met de verdere uitwerking van het plan Hofgeest wordt onderzocht of:
· Rugbyclub ‘The Smugglers’ mee kan verhuizen naar het nieuwe terrein van voetbalclub ‘VSV’.
· Het huidige terrein van ‘The Smugglers’ gebruikt wordt voor woningbouw met extra aandacht voor jongerenwoningen.
· Er mogelijke alternatieve ontsluitingsmogelijkheden zijn voor het parkeerterrein van de sportvelden.

Naar verwachting wordt in 2020/2021 gestart met de bouw van de nieuwe wijk.

Meer informatie over het project is te vinden op: www.velsen.nl/actueel/projecten/hofgeest.