VELSEN - De gemeente Velsen en jongerenhuisvester 1828 Groep tekenden op 29 juli 2022 de anterieure overeenkomst voor woningbouw aan de Vlietweg 2. Hiermee komt de realisatie van circa 194 zelfstandige huurappartementen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar een stap dichterbij.


In de anterieure overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de positie van het woongebouw, het aantal parkeerplaatsen en de inrichting van de openbare ruimte.

De nieuwbouw is gepland op een stuk onbebouwde grond achter een KPN-kantoor aan de Vlietweg 2. De appartementen zijn bedoeld voor (werkende) jongeren tussen 18 en 28 jaar, die vanuit een studentenwoning of het ouderlijk huis doorstromen en klaar zijn voor een volgende stap in hun wooncarrière. In 1828 wonen ze zelfstandig in een 1- of 2-kamerappartement met in het gebouw voorzieningen en ruimtes om samen te delen. Zoals een woonkamer, terras, wasmachines en elektrische deelauto’s. De invulling hiervan wordt samen met jongeren uit Velsen uitgewerkt in een zogenaamd ‘woonpanel’.

Sander Smeets, wethouder wonen: 'Hier word ik blij van. Over korte tijd gaan jonge mensen hier hun eerste eigen woonplek krijgen en dat is enorm nodig. De komende jaren werk ik keihard door aan groei van de woningvoorraad, vooral ook voor onze starters en senioren.'

Een groot deel van de 1828-appartementen valt onder sociale huur en veel van de jongeren komen in aanmerking voor huurtoeslag. Alle huurders krijgen een zogenaamd ‘jongerencontract’. Dat betekent dat ze er 5 jaar kunnen wonen. Ondertussen bouwen ze inschrijfduur op, zodat ze na een aantal jaar kunnen doorstromen.

'Goed nieuws voor de jongeren in Velsen en omgeving,' zegt Ernest van der Meijde, initiatiefnemer van 1828. 'Dat we hiermee tegemoetkomen aan een grote behoefte, blijkt wel aan het aantal jongeren dat zich nu al heeft ingeschreven voor een 1828-woning op deze locatie; meer dan 1.900!'

Voor het project 1828-Santpoort is een participatietraject opgestart. Tijdens diverse bijeenkomsten met omwonenden van de locatie en andere betrokkenen, zoals de sportverenigingen, is het plan verder uitgewerkt. Na de zomervakantie volgt een bijeenkomst met de betrokkenen om het stedenbouwkundig plan toe te lichten. De verwachting is dat het stedenbouwkundig plan in september 2022 aan het college van B en W wordt voorgelegd.