VELSEN - Hoe zorgen we ervoor dat het mbo dit schooljaar, in coronatijd, voldoende stageplekken krijgt om studenten tot bekwame vakmensen op te leiden? Deze vraag was voor mij de belangrijkste reden om aanwezig te zijn bij de landelijke opening van het mbo-jaar 2020-2021 in Zwolle.

Mark Rutte als kasteelbouwer
Minister-president Mark Rutte verrichtte de officiële opening van het schooljaar voor het mbo 2020-2021. Na een warm pleidooi van hem voor het middelbaar beroepsonderwijs, werd hem gevraagd welke mbo opleiding hij gekozen zou hebben. Als kind had Mark een grote belangstelling voor de middeleeuwen, vertelde hij. De tijd van ridders en kastelen was aanleiding voor hem om geschiedenis te gaan studeren. Maar als hij in de middeleeuwen had moeten kiezen voor een vakopleiding , zou hij kasteelbouwer zijn geworden. Leuk weetje toch?

Mbo-ers onmisbaar
Ik ben het van harte eens met zijn enthousiasme voor het mbo. Zonder de mensen die ons verzorgen als we ziek zijn, die werken in de voedingsindustrie en die de allernieuwste technologische kennis kunnen omzetten in praktische apparaten, zijn we nergens in onze samenleving. Kortom: we hebben vakmensen nodig. En daar zijn goede vakscholen voor nodig, met stageplekken. Want een beroep leer je vooral in de praktijk. Maar die stageplekken dreigen het komende jaar, zeker in coronatijd, een probleem te worden.

Verplichte stageplekken
Eén van de stellingen van deze middag was: “Ondernemingen met meer dan 10 werknemers moeten verplicht een stageplek aanbieden”. Deze stelling sloot aan bij de vraag waarmee ik gekomen was.

Het overgrote deel van de aanwezigen was het hier mee oneens. De voorzitter van het midden- en kleinbedrijf (mkb), Jacco Vonhof, verwoordde het als volgt: “Kleinere ondernemingen hebben helemaal geen geld om een stageplek te bekostigen.”

Zelf zie ik wel kansen in het verplicht stellen van stageplekken. Ik snap dat het lastig is voor kleine ondernemingen om uit vrije wil een stageplek aan te bieden. Want goede stagebegeleiding geven, dat doe je er niet “even” bij. Daar zijn eisen aan verbonden. Als het voor ondernemingen verplicht zou zijn om stageplekken aan te bieden, moeten ze daar ook bij geholpen worden. Bijvoorbeeld door kleinere ondernemingen een vergoeding te geven voor het werken met stagiaires. Met deze hulp is het voor meer ondernemingen aantrekkelijk om stageplekken aan te bieden. Hier ligt een rol voor de landelijke overheid.

Ik voel me er verantwoordelijk voor om als gemeente het goede voorbeeld geven door stageplekken aan te bieden aan onder andere mbo-ers. Want één ding is zeker: het mbo verdient voldoende en goede stageplekken.