VELSEN - Op 23 juli staat Duurzaam Velsen met een kraampje en de energiebus op Zomerfestival .IJmuiden! Stel al je vragen, bekijk voorbeelden van warmtepompen, zonnepanelen, isolatiemateriaal en krijg advies over energiebesparing.

Duurzaam Velsen staat samen met de energiebus van het Duurzaam Bouwloket op de jaarmarkt van het Zomerfestival. Er zijn zaterdag 23 juli medewerkers van het Sociaal Wijkteam aanwezig om in gesprek te gaan over wat je kunt doen nu de energierekening zo hard stijgt. En er zijn experts van het Duurzaam Bouwloket om je advies te geven over bijvoorbeeld zonnepanelen, isoleren en welke manieren er zijn om van het gas af te gaan. Ook wethouders Marianne Steijn en Sander Smeets zijn aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan.

Vermaak, advies en meer
Voor kinderen is er een watertafel waarmee ze al spelenderwijs kunnen leren dat er groen nodig is om wateroverlast in een stad tegen te gaan. Daarom vragen we ook extra aandacht voor het NK tegelwippen. Hoe meer tegels uit de tuin, hoe beter dat is om water te laten zakken in de bodem. Maar ook om de leefomgeving van insecten te verbeteren en je tuin te verkoelen.

Er zijn bij onze kraam drie prijzen te winnen: een regenton, een moestuintafel en een aantal plantjes voor in de (gevel)tuin. De eerste twee prijzen zijn ter beschikking gesteld door Praxis IJmuiden.

Duurzaam Velsen en energiearmoede
Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. In het Lokaal Klimaat Akkoord hebben we afgesproken om samen met inwoners, bedrijven en organisaties de CO2-reductie te versnellen. Als we in 2030 55% van onze CO2 gereduceerd willen hebben (ten opzichte van 1990), moet iedereen in Velsen aan de slag. Door op markten te gaan staan willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken en advies geven. Een andere belangrijke reden is dat door de situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de energieprijzen, steeds meer inwoners moeite hebben om hun energierekening te betalen. Het Sociaal Wijkteam wil energietips geven en hulp bieden bij financiële vraagstukken, om zo inwoners te helpen die in de problemen komen door hun hoge energierekening.

Duurzaam Velsen stond eerder al op het Havenfestival en komt ook terug op de jaarmarkt tijdens het Dorpsfeest Santpoort.