VELSEN-NOORD - Vanaf 18 januari 2022 plant de gemeente Velsen 150 nieuwe bomen op de Pontweg. Deze vergroening is in 2019 afgesproken en staat in het Landschaps- en compensatieplan Net op Zee. TenneT betaalt de vergroening en compenseert de eerder verwijderde bomen langs de Zeestraat.


In 2019 liet TenneT voor de bouw van het transformatorstation op het voormalige Tata Steel terrein bomen en groen weghalen. De bouw van dit station is nodig om de windmolenparken, die op de Noordzee worden gebouwd, aan te sluiten op het nationale hoogspanningsnet. Volgens de Wet natuurbescherming moet de kap binnen 3 jaar worden gecompenseerd.

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een maand zullen duren, houdt de aannemer De Bie Buitenwerk zoveel mogelijk rekening met het verkeer. Indien nodig worden verkeersbegeleiders ingezet.

Vergroening

Het planten van het nieuwe groen combineert men met werkzaamheden voor het jaarlijks terugkerende project ‘renovatie plantsoenen’.

De afgelopen jaren zijn langs de Pontweg veel iepen uitgevallen door de iepziekte. Hierdoor is de groene buffer tussen de industrie en Velsen-Noord behoorlijk uitgedund. Om de buffer weer compleet te maken plant men het volgende:

  • bosplantsoenen en bomen, zoals populieren, berken en eiken
  • nieuwe bomen in de berm tussen de rijbaan en het fietspad. In de berm komen 3 verschillende iepen die goed tegen wind, zout en zeewind kunnen.

Herplanten jonge boompjes

De groenstrook aan de oostkant tussen het fietspad en het bedrijventerrein vult men aan met jonge boompjes uit het Wijkeroogpark. Deze boompjes haalt men daar weg in verband met het tijdelijke werkterrein voor de aanleg van de elektriciteitskabels van TenneT. De boompjes worden geplant vanaf de kruising Noordersluisweg/Pontweg tot ongeveer 80 meter voor de pontopgang.