VELSEN - Gisteren is er melding gedaan van fraude door een door de gemeente Velsen ingehuurde medewerker. Deze medewerker is per direct op non-actief gezet. Ook is dit gemeld bij het detacheringsbureau waar betrokken medewerker voor werkte.

Een inwoner van Velsen kreeg, ondanks dat zij altijd kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kreeg, onverwachts te horen dat zij toch een bedrag aan belastingen moest betalen. Dat bedrag werd gestort op de persoonlijke rekening van betrokken medewerker. Omdat mevrouw het niet vertrouwde, wilde ze in beroep gaan tegen deze beslissing. Toen ze dit meldde aan de betrokken medewerker heeft hij het door haar gestorte bedrag direct weer op haar rekening teruggestort.

Inwoners moeten kunnen vertrouwen op de integriteit van de gemeentelijke medewerkers. Dit gedrag past daar niet bij. Daarom wordt er aangifte gedaan tegen deze persoon. Het is niet bekend of er soortgelijke gevallen zijn geweest. Nader onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven. Als u denkt dat u hier ook mee te maken heeft gehad, neem dan contact op met de gemeente Velsen. Telefoon 140255.