VELSEN - Gemeente Velsen belooft dat ze, voor elk ingediend duurzaam initiatief dat helpt CO2 te besparen, één boom plant. De afgelopen weken is daarom op bijna elk schoolplein in Velsen een boom geplant. Dinsdag 15 maart was het de beurt aan de laatste boom van dit plantseizoen. Wethouder Klimaat en Duurzaamheid Sebastian Dinjens plantte deze op het schoolplein van De Hoeksteen.


In 2030 55% CO2 besparen: dat moeten we samen doen. Op Velsengoedbezig.nl kun je zien wat je buren, of buurbedrijven doen om te verduurzamen, en ze eventueel om advies vragen. Inmiddels zijn er 61 initiatieven ingediend. Die variëren van isoleren of zonnepanelen plaatsen, tot elektrisch rijden of het installeren van een warmtepomp. Elk initiatief dat helpt CO2 te besparen is welkom.


Bomen op schoolpleinen
En voor die initiatieven zijn nu dus de eerste 27 bomen geplant. Wethouder Sebastian Dinjens: ‘De eerste bomen wilden we planten op schoolpleinen in Velsen. Veel scholen, zoals De Bosbeek en De Boekanier, zijn bezig hun schoolpleinen te vergroenen, of willen dit in de toekomst gaan doen. Deze boom helpt daarbij. Daarnaast hebben kinderen op 15 april 2021 tijdens de Kinderklimaattop aangegeven dat ze vergroenen en het planten van bomen erg belangrijk vinden. Daarom wilden we ze graag bij deze eerste bomenplantactie betrekken.’ Bij het planten van de boom nodigden we ook de initiatiefnemer uit die ervoor heeft gezorgd dat de boom er komt. Bij een aantal scholen was de initiatiefnemer aanwezig. Ook waren een aantal klimaatpartners aanwezig bij het planten van de bomen.

Hoe kun je meedoen?
In het najaar gaan we de tweede groep bomen planten. Elke inwoner kan bomen ‘verdienen’. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen. Een paar weken geleden is gemeente Velsen samen met Energiek Velsen, Eneregio en het Duurzaam Bouwloket gestart met een zonnepanelenactie in Velsen. Hiermee kunnen inwoners voordelig zonnepanelen laten installeren. Op 24 maart of 5 april kun je je aanmelden voor een informatieavond. Dit kan via https://v1.duurzaambouwloket.nl/actievelsen.

Op velsengoedbezig.nl staan nog veel meer manieren om mee te doen.

Lokaal Klimaat Akkoord
Velsen moet, net als de rest van Nederland, in 2030 55% CO2 reduceren om zo de opwarming van de aarde te beperken. Het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen heeft als doel de CO2-reductie te versnellen. Hoe? Door inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld
via Velsengoedbezig.nl. Op deze website kan iedereen in Velsen zijn initiatieven indienen die helpen CO2 te besparen. Zo kun je zien wat jouw buren (of buurbedrijven) doen om te verduurzamen. En ze eventueel om hulp vragen bij jouw verduurzaming. Daarnaast wordt dus voor elk initiatief een boom geplant, die weer helpen CO2-uitstoot te compenseren. Deze bomen worden betaald door de supporters van het Lokaal Klimaat Akkoord: Tata Steel, Blok System Supply, Crown van Gelder, Vattenfall en de gemeenteraad van Velsen.