IJMOND - Er is veel werk verricht door de makers om op deze avond hun film te laten vertonen. De films duren van 6 tot 16 minuten. Het zijn complete producties in allerlei genres. Van documentaire tot reportage en reisverslag. Degene die de meeste punten krijgt van de jury wordt clubkampioen. Maar wie krijgt de meeste punten en wiens naam komt op het plaatje van de bokaal te staan? Als bonus valt er voor de maker van de allerbeste film een vertoning in een groot theater op 14 april te verkrijgen. Het belooft erg spannend te worden.

Als bijzonderheid komen onze vrienden van VideoFilmersVelsen ook met 3 hele mooie films om eveneens te laten jureren.

Geïnteresseerden kunnen hiervan getuige zijn. Tevens zoekt Filmclub IJmond nieuwe leden. Het bestuur wil iedere man of vrouw die een videocamera heeft gekocht en de opnames wil monteren om een goede film te maken graag helpen. Dan zal de videoamateur, die in bredere kring dan het gezin een applausje zou willen verdienen, een betere productie gaan maken. Een tikje eerzucht wordt op prijs gesteld! Onze clubavonden zijn op de dinsdagavond in de oneven weken.

De toegang is gratis.

Melden bij de bar van ons clubgebouw Buurtcentrum Prinsenhof te Beverwijk vanaf 19.00 uur.

De filmvoorstelling begint om 19.30 uur precies.
Info: Gerben Sinjewel gerben.sinjewel@outlook.com
of 0251-215577. Onze website: www.filmclubijmond.nl