VELSEN - De gemeente Velsen dreigt met juridische stappen tegen Rijkswaterstaat over de gesloten sluisroute in IJmuiden. Dat staat in een brief die de gemeente naar Rijkswaterstaat stuurde.

Rijkswaterstaat sloot de route vorig jaar af, omdat het werk aan de nieuwe sluis ter plekke het verkeer in gevaar bracht. De route zou in april weer begaanbaar zijn, maar de verantwoordelijke partij, Rijkswaterstaat, wil de weg pas openen als de veiligheid gegarandeerd is.

De gemeente Velsen is woest dat de route voorlopig dicht blijft. Wethouder Bram Diepstraten zei eerder al dat het geduld van de gemeente "bijna op is".

Juridische stappen
De gemeente stelt nu dat "eventuele nieuwe juridische stappen niet worden uitgesloten".

"De gemeente Velsen heeft voor medewerking aan dit project als voorwaarde gesteld dat de sluisroute open zou blijven voor auto-, fiets- en voetverkeer." Het stuit Velsen tegen het verkeerde been dat de weg toch dicht is gegaan en dat nog steeds niet duidelijk is wanneer die weer open gaat.

Compensatie
In de brief vraagt de gemeente Rijkswaterstaat om tijdens een bestuurlijk overleg op 21 maart duidelijkheid te geven over de exacte datum van de opening van de sluisroute.

Ook wordt gevraagd om concrete compenserende maatregelen. De gemeente vindt de financiering van de spitspont namelijk onvoldoende.

"Indien dit opnieuw niet het geval is, zijn wij genoodzaakt andere wegen te bewandelen om op te komen voor de belangen van onze inwoners en bedrijven", staat ter afsluiting in de brief.