NEDERLAND - 11 oktober 2018 is het internationale ‘Coming Out Day’. De Nederlandse sportwereld vraagt deze dag extra aandacht voor diversiteit door het dragen van de regenboogband. Over het algemeen is er een positieve houding binnen Nederlandse sportverenigingen ten opzichte van homoseksualiteit. ‘Uit de kast komen’ bij de sportvereniging blijkt lastiger dan onder vrienden of collega’s. Daarom dragen dit weekend meer dan 10.000 sporters een regenboogband!

Uit het vandaag gepubliceerde rapport van het Mulier instituut dat in 2017/2018 onderzoek heeft verricht naar ‘De acceptatie van seksuele diversiteit in de breedtesport’ in opdracht van NOC*NSF (penvoerder Alliantie Gelijkspelen tot 2018) en met ondersteuning van het Ministerie van VWS, blijkt dat binnen Nederlandse sportverenigingen over het algemeen sprake is van een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de voetbalverenigingen aan dat negativiteit tegen homo’s in hun vereniging voorkomt; bij andere sportverenigingen is dit 16 procent.

Ongeveer één op de tien mensen kent via de sportvereniging mannen of vrouwen met een homo-, lesbische- of biseksuele (LHB) voorkeur. Bekendheid met LHB-ers op de sportvereniging is significant minder dan onder vrienden of collega’s, waar één op de drie mensen LHB-ers kent.

Sport verbindt door All Together Challenge
Sport verbindt, daarom dragen meer dan 10.000 sporters van 16 deelnemende sportbonden rond Coming Out Day de regenboogband als start van de All Together Challenge. Internationaal wordt de regenboogband als symbool voor diversiteit gebruikt.

De Alliantie Gelijkspelen, gesteund door het programma naar een Veiliger Sportklimaat, is initiatiefnemer van deze challenge. Hierin worden sporters uitgedaagd aandacht te geven aan diversiteit en inclusiviteit binnen hun sport. Na de actie met de regenboogbanden volgen diverse challenges binnen de deelnemende sporten die de ATC hebben omarmd om blijvend aandacht te geven aan het thema ‘gelijkheid in de sport’.

De extra aandacht voor dit thema laat in de afgelopen tien jaar geen substantiële verbetering zien. Daarom is er dit jaar meer aandacht voor het creëren van veilige en inclusieve sportverenigingen voor iedereen, met een focus op mannelijke teamsporten. Afgelopen weekend droegen daarom ook de aanvoerders van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in plaats van de traditionele aanvoerdersband, de regenboogband. Na het profvoetbal volgen de komende week 64 andere sporten op topsport- en amateurniveau.

Er zijn ruim 10.000 regenboogbanden via de website www.alltogether-challenge.nl aangevraagd. De reacties uit het land zijn overweldigend. Deelnemers aan de All Together Challenge geven allemaal op hun eigen manier aandacht aan diversiteit door dit te laten zien op het sportveld en via social media.

Aanvragen regenboogband kan nog steeds
Iedereen kan zich nog steeds aansluiten bij de All Together Challenge, zie hiervoor www.alltogether-challenge.nl of www.regenboogband.nl. Alle opbrengsten hiervan komen ten goede aan de John Blankenstein Foundation, welke zich inzet voor homoacceptatie in de sport.

Deel de regenboogbandfoto en challenge via Facebook, Twitter of Instagram met #AllTogetherChallenge