NOORD HOLLAND - De politiebonden zijn het niet eens met de cao-voorstellen die de korpsleiding en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) voor ogen hebben. Ze kondigen daarom acties aan. "De nood is nog nooit zo groot geweest," zo stelt wijkagent Tjako Drenth uit Amsterdam-Zuid op Twitter.

Agenten ervaren onder meer problemen vanwege de grote werkdruk. Volgens de Nederlandse Politiebond zou deze druk nog eens opgevoerd worden in de nieuwe cao, waarbij flexibilisering een grote rol speelt. "Collega's trekken terecht de conclusie dat de rekening bij hen wordt neergelegd."

Hoewel "de werkgever geschrokken lijkt te zijn van de woedende reacties" en daarom enkele voorstellen heeft ingetrokken, zijn de bonden nog niet tevreden. De leiding zou te weinig oog hebben voor de problemen die al langer spelen, waaronder bij de organisatie van de Nationale Politie.

De bonden eisen andere oplossingen en stelden daarvoor een ultimatum. Aangezien deze is genegeerd door Grapperhaus en de korpsleiding, gaan agenten alsnog in protest. Wat de acties precies in gaan houden, is nog onbekend. Wel voorspelt wijkagent Drenth "een lange, hete zomer".