VELSERBROEK - Het kersverse bestuur ondertekende afgelopen dinsdag 10 maart 2020 de oprichtingsakte bij notariskantoor Yvette Beumer.


De stichting zal zich onder andere gaan inzetten voor het verkrijgen van financiële middelen om de slagkracht van o.a. muziekschool ‘Muziekles IJmuiden’ (2016) te vergroten. Na het wegvallen van het Kunstencentrum Velsen in 2018 en het Muzehuis in 2019 voorziet Muziekles IJmuiden wekelijks ruim 200 Velsenaren van kwalitatieve naschoolse muzieklessen. Het ruime aanbod op zowel de gangbare als minder gangbare instrumenten zoals viool en dwarsfluit en het feit dat alle docenten alumni van het conservatorium zijn maakte de school in korte tijd erg populair.


Daarnaast sluiten innovatieve programma’s zoals Project The Wall en het nu lopende Project Queen goed aan bij de doelstellingen van de stichting. Het betreft een projectkoor van ongeveer 65 amateurleden woonachtig in en rondom gemeente Velsen die een volledig oeuvre van een revolutionaire groep of artiest o.b.v. liveband zullen gaan uitvoeren in de Stadschouwburg Velsen en hier een jaar lang, wekelijks met een repetitor en speciaal geschreven koorpartijen naartoe werken. Dat goed voorbeeld doet volgen blijkt wel nu ook andere muziekscholen de succesformule uit de hoed van Muziekles IJmuiden implementeren in hun eigen lesaanbod.


De Stichting Muziek en Meer in de IJmond gaat daarom structureel een bijdrage leveren aan het aanbod en de ondersteuning van muziek- en cultuuronderwijs in de IJmond en het organiseren en faciliteren van dergelijke vernieuwende muziekprojecten met een maatschappelijk belang en deze laagdrempelig en toereikend te maken voor iedereen binnen de IJmond met als doel het verbinden van mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden.

Educatie, voorlichting, talentontwikkeling en het voorkomen van uitsluiting van zowel ouderen als jongeren aan deelname aan de lokale samenleving zijn hierbij vier belangrijke aandachtspunten en vormen een rode draad binnen deze stichting.

Daarnaast zal de stichting ook als platform fungeren waar culturele partners en muzikanten elkaar kunnen vinden en nieuwe verbindingen tot stand kunnen komen ter verbetering van de lokale samenwerking.