VELSEN - Op donderdag 23 november 2017 vanaf 19.30 uur organiseren de gezamenlijke huurdersorganisaties van Brederode Wonen, Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen samen met de drie corporaties en de gemeente een discussie avond met huurders en andere belangstellenden over betaalbaarheid en duurzaamheid.

De locatie van deze avond is het Rabobank IJmond stadion te Velsen-Zuid.

De huurdersorganisaties merken dat betaalbaarheid en duurzaamheid zowel voor huurders als voor de corporaties en gemeente belangrijke thema’s zijn. Het doel van deze avond is om van gedachten te wisselen, elkaars mening te horen en samen te onderzoeken wat belangrijke wensen en aandachtspunten zijn.

Programma

Deze ‘thema-avond’ is een voortvloeisel van de prestatieafspraken. Wethouder F. Bal zal een korte toelichting geven over deze prestatieafspraken. Hierna kunnen de aanwezigen hun mening geven en vragen stellen. Naast de leden van de huurdersorganisaties zijn er zijn medewerkers van de corporaties, de gemeente en de Woonbond aanwezig om vragen te beantwoorden en deel te nemen aan de discussie.

Aanmelden

Om inzicht te krijgen in het aantal aanwezigen worden de huurders en andere belangstellenden verzocht zich aan te melden op het e-mailadres: themaavond183@gmail.com