AMSTERDAM - Op WindEurope Offshore 2019 in Kopenhagen heeft Atlas Professionals officieel het lidmaatschap van de vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports ondertekend. Joost Pellis, Strategic Manager Renewables & Marine bij Atlas: “Deze stap past helemaal in onze strategie om onze ervaring binnen on- en offshore wind optimaal te delen en te benutten.” Amsterdam IJmuiden Offshore Ports telt momenteel 79 leden uit het Noordzeekanaalgebied die zich richten op de offshorewinning van gas & oil en windenergie.

Schaarste personeel
Atlas Professionals is een van oorsprong Nederlandse aanbieder van wervings- en HR-diensten in de energie-, maritieme en windindustrie wereldwijd en heeft haar hoofdkantoor in Hoofddorp. Sinds de oprichting in 1982 is Atlas Professionals uitgegroeid tot een HR-dienstverlener met 26 kantoren in 18 landen. In oktober nog opende Atlas in Boston haar tweede kantoor in de Verenigde Staten om haar klanten in de offshore wind beter te kunnen bijstaan. Daarnaast is het bedrijf recent begonnen met het ondersteunen van activiteiten in Taiwan. Atlas heeft een uitgebreid, wereldwijd netwerk waardoor ze het schaarse gekwalificeerde offshore-personeel voor alle grote windmolenparkprojecten in Noord-Europa kan leveren.

Mooie aanwinst
Ron Davio, voorzitter Amsterdam IJmuiden Offshore Ports: “We zijn heel blij met het lidmaatschap van Atlas Professionals. Zeker met het oog op de bouw van de vier windparken Hollandse Kust Zuid door Vattenfall, is de dienstverlening van Atlas Professionals een mooie aanwinst voor onze leden. Samen met de andere bedrijven die zich richten op personele diensten, kan Atlas Professionals mooie samenwerkingen aangaan met onze leden die onder andere het onderhoud aan de windturbines kunnen gaan uitvoeren. Daar is veel goed opgeleid personeel voor nodig.”

Belang van kennisdeling
Joost Pellis: “Door de nadrukkelijke aanwezigheid, professionaliteit en zichtbaarheid van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports, in combinatie met het werk wat er in de regio moet gebeuren, is dit voor ons een geschikt moment om lid te worden. Want niet alleen gaat er een grote behoefte ontstaan aan gekwalificeerd personeel, maar tegelijkertijd zal er ook geïnvesteerd moeten worden in kennisdeling en het verder uitdragen van alle carrièremogelijkheden in de toekomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren en enthousiasmeren van de huidige groep studenten en potentiële zij-instromers – zij zijn de professionals van morgen. Ons lidmaatschap zal ons helpen de kennis die we over de jaren hebben opgedaan, te delen met de andere leden binnen het netwerk.”

30 leden gezamenlijk in Kopenhagen
Meer dan dertig leden van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports waren op de gezamenlijke stand met Port of Amsterdam, Port of Den Helder en Port of IJmuiden vertegenwoordigd op WindEurope Offshore 2019. Deze beurs en conferentie is ‘s werelds grootste ontmoetingsplaats voor de offshore windsector. Door de gezamenlijke presentatie konden de leden tegen geringe kosten zich aan de offshore windsector presenteren.

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports voor de regio
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een vereniging van bedrijven en overheden in de regio Noordzeekanaalgebied die zich richten op de offshorewinning van gas & oil en windenergie. Een van de taken is om de regio nationaal en internationaal als dé vestigingsregio voor windenergie te promoten. Met een sterke focus op offshore wind onderhoud (inclusief kabellogistiek), boorprojecten voor gasexploratie, aanpassingen en onderhoud aan werkschepen en platforms, en ontmanteling van offshore constructies en schepen. Daarnaast ondersteunt Amsterdam IJmuiden Offshore Ports haar leden bij het vinden van innovatieve business kansen in de totale offshore sector. Amsterdam IJmuiden Offshore Ports stimuleert met onder andere ledenbijeenkomsten samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.