NOORD-HOLLAND - Er is grote ontevredenheid over het openbaar vervoer onder de leden van het NH Nieuws panel. Bijna 700 leden deden mee aan het vervoersonderzoek en die gaven aan dat de kwaliteit achteruit holt. Wel zijn ze voorstander van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Purmerend en Schiphol.

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat de kwaliteit afneemt, terwijl 18 procent zegt dat het beter is geworden. Gemiddeld geven ze een krappe zes als rapportcijfer. Verder valt vooral op dat het aantal buslijnen volgens hen fors is afgenomen (45%). Toch stelt tweederde dat er in redelijke tot zeer hoge mate voldoende buslijnen zijn in hun gemeente. Al zouden ze vaker de bus nemen, als die vaker zou rijden.

Investeer meer in vervoer
Over het reizen van de trein is meer enthousiasme. Driekwart is in redelijk tot zeer hoge mate tevreden. Toch is de populairste manier van vervoer de auto (47%), gevolgd door de fiets (30%) en het OV (14%). En de boodschap van de NH Nieuws panelleden is helder: 77 procent vindt dat er meer geinvesteerd moet worden in vervoer. Bijvoorbeeld om de files terug te dringen. Op de vraag in welke regio er het meest geïnvesteerd moet worden komen vooral Amsterdam (15%), Haarlem en omstreken, West-Friesland, Alkmaar en omstreken en Zaanstreek-Waterland (allen 7%) naar boven. Al vinden de meesten, 24 procent, dat in de gehele provincie moet worden geïnvesteerd.

Trek Noord/Zuidlijn door naar Schiphol en Purmerend
We stelden de panelleden ook nog enkele specifieke vragen. Zo is 61 procent voorstander van meer vrijliggende busbanen en wil iets meer dan helft meer metroverbindingen in en rond Amsterdam. Op de vraag of de Noord/Zuidlijn moet worden doorgetrokken naar Schiphol en Purmerend zijn de panelleden eveneens enthousiast. Ruim tweederde vindt dat een goed plan.

Zie NH-Nieuws voor de volledige resultaten van het onderzoek.