ALKMAAR - Door de enorme droogte komen veel weidevogels in de problemen. Dat komt omdat de grondwaterstand laag is en de vogels veel moeite hebben met het vinden van voedsel.

De planten zijn afhankelijk van water, maar omdat de grondwaterstand te laag is kunnen ze geen nectar en stuifmeel meer produceren. Insecten zijn op hun beurt afhankelijk van nectar en stuifmeel, dus die gaan naar andere gebieden. Zo blijft er dus een stuk minder voedsel over voor de weidevogels.

Landschap Noord-Holland heeft de afgelopen tijd al meerdere dode vogels gevonden. Ook vissen, kikkers, salamanders, vlinders en libellen ondervinden last van de droogte. "Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat deze droogte voor niemand goed is, behalve voor degenen die bruin willen worden", aldus Martijn Struijf.

Om de vogels en andere dieren te helpen, gaat Landschap Noord-Holland maatregelen nemen. Zo worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd en in bepaalde gebieden wordt de waterstand verhoogd.

"Als dit een trend is die meerdere jaren achter elkaar terugkomt, dan moeten we ons zorgen maken", aldus Martijn. "Als blijkt dat we door klimaatverandering slechtere omstandigheden krijgen voor onze huidige natuur, dan moeten we ons zeker zorgen maken dat we deze natuur mogelijk op lange termijn niet meer kunnen beschermen.