VELSEN - Het aantal weidevogels op De Kampen bij landgoed Marquette neemt de laatste jaren fors toe. Uit tellingen die beheerder PWN elk jaar houdt blijkt dat het aantal kieviet-paren in 2017 van 75 naar 86 is gestegen. Het aantal grutto-paren ging van 24 naar 33.

PWN beheert Landgoed Marquette en de omliggende polders al sinds 1982. In tegenstelling tot de landelijke trend is er op De Kampen een stijging van het aantal kieviten, tureluurs en grutto’s. Uit de tellingen is op te maken dat dit het gevolg is van de aanpassing in het beheer en terrein in 2001 en het aanleggen van een waterberging in 2010. Daarnaast wordt er goed samengewerkt met WBE Wijck- en Langemeer, vogelaars en boer Jaap de Ruiter.

‘We zagen het aantal weidevogels op De Kampen teruglopen. Dat was een landelijk beeld. Door de aanleg van plas/dras-gebieden, verhoging van het waterpeil en werende maatregelen tegen de vos, slaagden we er in de neergaande lijn om te buigen,’ legt boswachter Paul van der Linden van PWN uit.

In de eerste paar jaar blijkt uit de tellingen dat de populatie stabiel wordt en zelfs licht begint te groeien. In 2010 is er een extra waterberging gerealiseerd naast het gebied dat nu aan het reservaat is toegevoegd. Die werd samen met het hoogheemraadschap, de provincie en de gemeente Heemskerk aangelegd. Grutto’s en kieviten maken graag gebruik van het natte gebied in drogere periodes en kunnen hier goed voedsel vinden.

Met name de afgelopen jaren ging het aantal weidevogels fors omhoog in het reservaat. Aanleiding om een nieuw project te starten bij het Vennewater bij Egmond-Binnen. Hier hebben ook altijd weidevogels gebroed en het terrein is nog steeds geschikt. ‘We gaan een proef doen met een rasters om grondroofdieren uit het gebied te houden. Dan kunnen de vogels zich weer vestigen. Hiermee willen we starten na het broedseizoen. Want we willen de natuur zo weinig mogelijk verstoren,’ aldus Van der Linden.