NOORD-HOLLAND - Noord-Holland heeft inmiddels 180 sportclubs waar zowel binnen als buiten niet meer gerookt mag worden. Sinds september 2018 zijn er 88 clubs bijgekomen, waarmee het totale aantal bijna is verdubbeld.

Daarmee staat Noord-Holland op de tweede plek van de provincies met de meeste rookvrije clubs. Alleen Zuid-Holland heeft met er 188 rookvrije sportverenigingen meer.

Landelijk gezien ligt het aantal nu op 1.000 rookvrije buitensportterreinen. "Goed nieuws", aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij. "Hoe meer terreinen er rookvrij zijn, hoe minder kinderen in aanraking komen met roken."

Draagvlak
Volgens de Alliantie Nederland Rookvrij is die stijging mede te danken aan de steun van sportbonden en gemeenten. Ook zou uit een onderzoek blijken dat 84% van alle Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn.