VELSEN - De rechtbank Noord-Holland heeft een verzoek van een vrouw uit de gemeente Velsen tot vaststelling kinderalimentatie afgewezen. De gemeente had van de vrouw geëist dat ze een verzoek bij de rechtbank hiervoor indiende, anders zou ze worden gekort op haar uitkering. De rechter vindt dit verwerpelijk.

Kinderalimentatie

De vrouw en een man hadden een relatie, samen kregen ze een kind. Deze relatie is nu voorbij. De vrouw ontvangt een bijstandsuitkering, de man bevindt zich in een schuldhulpverleningstraject. De gemeente eiste dat de vrouw een verzoek bij de rechter moest indienen voor vaststelling van kinderalimentatie. Als ze dat niet zou doen, zou de vrouw worden gekort op haar uitkering omdat ze niet aan de bijstandsvoorwaarden voldoet.

De vrouw heeft daarop de rechter verzocht te bepalen dat de man per januari 2021 een bijdrage moet leveren van 50 euro per maand voor kosten van verzorging en opvoeding. De man zegt dat hij onvoldoende draagkracht heeft om de kinderalimentatie te betalen vanwege zijn hoge schuldenlast.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat er weinig twijfel bestaat dat de gemeente Velsen inderdaad de vrouw heeft gedwongen het verzoek tot kinderalimentatie in te dienen, anders zou een korting op haar uitkering dreigen. Dit past in een beleidslijn die meer gemeenten hanteren: de gemeente kort de uitkering van de bijstands- en alimentatiegerechtigde als deze niet via de rechter de alimentatie aanvraagt, in plaats van de uitkering te verhalen op de alimentatieplichtige.

De rechtbank vindt dat er zeker nodige gevallen zijn waardoor deze beleidslijn te billijken valt. In dit geval vindt de rechtbank het schrijnend dat de gemeente Velsen de man en de vrouw op kosten jaagt door de vrouw te dwingen deze procedure bij de rechtbank te starten. Terwijl de man en de vrouw moeten rondkomen van een absoluut minimum inkomen. Het moet voor de gemeente voor de aanvang van deze procedure duidelijk zijn geweest dat van kinderalimentatie geen sprake zou kunnen zijn vanwege de schuldensituatie waarin de man zich bevindt.

Volgens de rechtbank heeft het er hier schijn van dat de gemeente de papieren werkelijkheid van een checklist volgde, zonder de werkelijke situatie van de betrokken burgers te beoordelen. Omdat de wettelijke grondslag ontbreekt, kan de rechter de gemeente niet veroordelen tot het betalen van de kosten van deze procedure. De man en de vrouw moeten hun eigen kosten voor deze procedure dragen.