NEDERLAND - Het afgelopen jaar waren er meer verkeersongevallen met meer gewonden en meer blikschade dan in 2020. Het aantal ongevallen met minimaal één dodelijk slachtoffer nam licht af. De politie blijft onverminderd inzetten op de grootste veroorzakers van ongevallen: rijden onder invloed, snelheid en het gebruik van telefoons in het verkeer.


Het aantal verkeersongvallen met alleen materiele schade steeg het afgelopen jaar met 5055 incidenten: van 63.649 in 2020 tot 68.704 in 2021. Het aantal aanrijdingen met minimaal één gewonde nam toe met 1302 slachtoffers. In 2020 waren dat er 16.540, terwijl de teller in 2021 bleef steken op 17.842. Ook het aantal ongevallen met blikschade kende een stijgende lijn: van 63.649 in 2020 tot 68.704 in het afgelopen jaar. Alleen het aantal ongevallen met minimaal één dodelijk slachtoffer nam af. Dat waren er het afgelopen jaar 478 tegen 496 een jaar eerder.

Zorgelijke cijfers

‘Cijfers die ook ons zorgen baren’, reageert Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de politie. ‘We hadden graag voortzetting van de daling gezien.’ Hij wijst er wel op dat het voorlopige cijfers betreft. Die zijn afkomstig van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), waarin onder andere de politie, het Verbond van Verzekeraars en Verkeerskundig ICT-bureau VIA samenwerken. De definitieve aantallen worden in maart verwacht. Ook benadrukt Broer dat de stijging niet helemaal onverwacht komt, omdat de verkeersintensiteit in 2021 vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen in dat jaar is toegenomen ten opzichte van 2020. ‘De recente ongevalscijfers zijn nog altijd lager dan in 2019, al zaten we qua verkeersmobiliteit in 2021 natuurlijk nog niet helemaal op hetzelfde niveau als in dat jaar. Maar het zijn nog steeds te hoge aantallen.’

Slimme camera

Broer kondigt aan dat de politie fors blijft inzetten op handhaving in het verkeer, in het bijzonder op de drie grootste oorzaken van ongevallen: rijden onder invloed, overschrijding van de maximum snelheid en afleiding in het verkeer. ‘Vooral dat gepruts met telefoons in het verkeer is een aandachtspunt in de verkeershandhaving.’ Hij wijst daarbij op de introductie van de mono-cam: een slimme camera die door de politie is ontwikkeld en zelfstandig vast stelt of een automobilist een telefoon in de hand heeft. ‘We hebben er nu elf, maar dat aantal wordt het komende jaar minimaal verdubbeld. Het blijkt een uitermate effectief middel, waardoor we meer ruimte krijgen om daarnaast andersoortige verkeerscontroles te houden.’

Gedeelde verantwoordelijkheid

Verder benadrukt Broer dat de verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen. ‘Zoals de wegbeheerders, overheden en belangenorganisaties. Maar ook de weggebruikers zelf hebben een belangrijke verantwoordelijkheid: houd je aan de afspraken. Als politie zijn wij het sluitstuk in de handhaving. De hele keten is aan zet. Bijvoorbeeld door heldere communicatie, betere preventie en passende wet- en regelgeving. Daarnaast helpt het misschien ook dat de verkeersboetes in het tweede kwartaal van dit jaar omhoog gaan.’