NEDERLAND - De politiebonden, minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en korpschef Henk van Essen hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe politie-cao bereikt. De enorme werkdruk, de krappe arbeidsmarkt en de hoge inflatie zijn van grote invloed op de inzet, werkomstandigheden en koopkracht van politiemedewerkers. Partijen zijn daarom vroegtijdig met elkaar in overleg gegaan om te komen tot goede en passende afspraken en daarover tijdig duidelijkheid te bieden aan de politiemedewerkers.


Inkomen

De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao, van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025, met gemiddeld 9,5 procent verhoogd. Deze verhoging is als volgt opgebouwd:

  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 100 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 2,5 procent.
  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 5 procent verhoogd.
  • Per 1 januari 2025 wordt het salaris met 2 procent verhoogd.

Deze salarisverhogingen komen bovenop de salarisverhoging van 2 procent per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering, in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 november 2025, van gemiddeld 11,5 procent.

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao het maandinkomen van politiemedewerkers te verbeteren. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen politiemedewerkers in de eerste zes maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van € 200,- per maand extra.

Overige afspraken

Naast de salarisverhogingen wordt de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer met eigen vervoer verhoogd naar € 0,23 en een gelijk tarief ingevoerd voor de tegemoetkoming in de kosten voor dienstreizen met eigen vervoer. Per 1 januari 2025 wordt een Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. Met dit budget kunnen medewerkers eigen keuzes maken op het gebied van inkomen en verlof. Het IKB wordt aangevuld. Dat geeft een ruimte van netto €377,- per jaar ten behoeve van duurzaamheid en vitaliteit.

Ook hebben partijen afspraken gemaakt over inclusieve arbeidsvoorwaarden, capaciteit en de arbeidsmarktpositie van het korps. De looptijd van het akkoord wordt gebruikt voor de uitwerking van een aantal belangrijke vraagstukken voor de toekomst van het korps. Dit gaat over de verdere ontwikkeling van een inclusief en duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket, de herijking van aanstellingen en opleidingen met het oog op de inzetbaarheid en een betere spreiding van de belasting van onregelmatig werk voor medewerkers. Tenslotte hebben partijen afgesproken met elkaar in gesprek te gaan als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de RVU.

Ledenraadplegingen

Partijen zijn blij met het onderhandelaarsakkoord. De politiebonden leggen het onderhandelaarsakkoord vanaf 23 november met een positief advies voor aan hun leden.