AMSTERDAM - Burgemeester Frank Dales van Velsen reikte op vrijdag 18 maart 2022 een Koninklijke onderscheiding uit aan Wilma Brokking voor haar bijzondere verdiensten. De uitreiking vond plaats tijdens een afscheidsborrel in DC Klinieken Lairesse te Amsterdam ter gelegenheid van haar pensioen. Familieleden, collega’s en goede bekenden van mevrouw Brokking waren aanwezig om haar een warm hart toe te dragen.


15 jaar actief in de Hiv-zorg

Mevrouw Brokking is sinds 2007 actief binnen de Hiv-zorg. Gedurende deze periode heeft zij verschillende functies bekleed waaronder vrijwillige inzet voor mensen die met hiv leven.

Mede door het geven van vele lezingen en te spreken op verschillende bijeenkomsten heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het normaliseren van onderwerp hiv en het leven met hiv. Maar ook aan het verbeteren van de kwaliteit van de Hiv-zorg in Nederland en daarbuiten.

Mevrouw Brokking is altijd zeer betrokken geweest bij haar patiënten. Met volledige toewijding en overtuiging zag zij altijd precies wat iemand nodig had. Naast directe patiëntenzorg is zij ook betrokken geweest bij nationaal en internationaal wettenschappelijk onderzoek.

Sinds 2013 is ze actief bij V&VN Verpleegkundig consulenten hiv. Eerst als bestuurslid en van 2014 tot 2016 als voorzitter van het bestuur. In deze rol had zij de mogelijkheid om zich nog meer in te zetten voor het belang van verdere specialisatie voor verpleegkundigen. Deze activiteiten waren niet alleen binnen de Nederlandse grenzen maar ook ver daar buiten. Om de scholing ook op internationaal niveau te verbeteren had zij contacten met collega’s en patiëntenverenigingen in Oost-Europa.

De inzet en toewijding van mevrouw Brokking binnen de Hiv-zorg is uitzonderlijk. Daarom ontving zij een welverdiende Koninklijke onderscheiding; Ridder in de orde van Oranje-Nassau.